Oppgraderte med Reform fasade – reduserte energibehovet med 80%

Publisert 13.08.2021
Reform Fasade hus i Skien. Foto

Et bolighus i Skien har fått energibehovet redusert med rundt 80%. Skienshuset fra 1952 ett av ti pilotprosjekter som ble etterisolert og renovert med fasadeelementer fra Reform fasade AS.

Reform fasade er et luftet fasadeelement med isolasjon og ytterkledning. Elementene er ikke større og tyngre enn at én mann kan håndtere det alene og skru det rett på Plywood-plater. I samarbeid med Magnorvinduet har vi også utviklet et system for montering av vinduer som reduserer den totale byggetiden ytterligere.

Etterisolering virker
– Etterisolering av eksisterende boliger skal bidra til få både bedre komfort og redusert energiforbruk. En reduksjon av energibehovet på 80 prosent er vi meget godt fornøyd med. Det viser klart og tydelig at etterisolering av eldre boliger virker, sier produktutvikler Helge Aschjem i Reform fasade AS. Firmaet som stod bak utvikling av Reform. Han forteller at den rundt 60 år gamle boligen var uisolert fra før, noe som er ganske typisk for boliger satt opp de første tiårene etter den andre verdenskrig.

Hus i Skien før oppgradering. Foto

Ned på 1/5 av netto energibehov
– Boligen i Skien var egentlig ikke isolert i det hele tatt i grunn, tak eller yttervegger. Energibehovet til oppvarming var altså meget stort. Vi kjørte full etterisolering med Reform fasade, og da kom vi ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering, forteller han.

Disse energitiltakene ble gjort i forbindelse med oppgraderingen:

  1. Vindtettet hele bygget med diffusjonsåpen vindsperre
  2. Isolerte hulrommene i ytterveggene med 100 mm i bindingsverket
  3. Monterte de isolerte fasadeplatene Reform Fasade (100 mm isolasjon)
  4. Etterisolerte taket med fra 0-300 mm
  5. Isolerte den uisolerte kjellermuren med 100 mm XPS
  6. Satte inn nye dører og vinduer med snitt u-verdi på 0,8

«Vi kjørte full etterisolering med Reform fasade, og da kom vi ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering.»

Helge Aschjem, leder; kunde og håndverker i Reform fasade AS

Reform Fasade hus i Skien. Foto

Energibruken skal reduseres i hele Norge
Stortinget har vedtatt at vi må redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. Fire TWh skal tas gjennom privatboliger, der Norge idag bruker dobbelt så mye energi per innbygger som Sverige. Av hensyn både til klima og forsyningssikkerheten må energibruken ned. Det ligger et stort potensial i de 700-800 000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der det er beregnet at energibruken enkelt kan halveres gjennom tiltak som oppgradering med Reform fasade og nye vinduer.

Reform Fasade hus i Skien. Foto
Reform Fasade hus i Skien. Foto

Enda raskere montering
Pilothuset i Skien står ferdig, og leverer strålende resultater. Vi har siden den gang også rukket å oppgradere flere norske boliger med fasadeelementer fra Reform fasade, og Helge Aschjem kan fortelle at monteringen går raskere jo mer erfaring snekkerne får med elementene.

– Utviklingen av selve elementet er helt ferdig. Nå jobber vi med å gjøre prosessen rundt monteringen enda enklere og raskere, sammen med våre sertifiserte håndverkere, så enda flere kan oppgradere sin bolig på en smart måte med Reform fasade avslutter han.

Reform-Fasade-Skien-hus-8