Reform fasade – fasadeelement med laminat

Reform fasade er et luftet fasadeisoleringssystem for utvendig varmeisolering av yttervegger, med påmontert ytterfasade. Systemet er prefabrikerte elementer som består av silikonimpregnert stuket isolasjon, luftelag og utvendig kledning av laminat med eventuelle innslag av treverk. Laminatene leveres i et svært stort utvalg, og er prosjektavhengig hva kommer til fargevalg og struktur. Elementene kommer med isolasjonstykkelse på 100 mm og monteres etter anvisning på 18 mm OSB-plate med Sd lavere enn 1,0. Alternativt til OSB kan 15 mm plywood anvendes.

Reform fasade inneholder følgende komponenter:

  • Glava Glassull A2-s1,d0 består av glassfiber bundet sammen av bindemiddel (inntil 80% returglass) med innfrest not og fjær for et ubrutt isolasjonssjikt. Glassullen er stuket og silikonimpregnert og er dermed trykkfast og vannavstøtende
  • Plastkomponenter for luftelag; POLYfill PP K8040 Black
  • Fasadeplate av laminat, tykkelse 8 mm. Euroklasse: EN 438-6, type EDF
  • EPD-FMX-2012111-D
  • Evt designelementer av plassmontert og behandlet treverk
  • Skruer i stål, hjørnelister i aluminium og startlist i pulverlakkert aluminium leveres sammen med elementene til byggeplass

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass); D-s2,d0. Reform fasade elementer kan anvendes på alle typer bygninger i brannklasse 1 og boligbygninger med inntil 3 etasjer hvor hver boenhet har utgang direkte til terreng.

Dimensjon/beskrivelse m² stk
128 x 533 x 1066 mm
1 element = 0,568 m2
100 mm stuket isolasjon
20 mm luftelag i plast
8 mm laminat

Montering/utførelse

Reform fasade er et luftet fasadeisoleringssystem for utvendig varmeisolering av yttervegger, med påmontert ytterfasade. Hovedkomponentene i systemet er mineralull og fasadeplate av laminat. Skruene forbinder fasadeplaten i laminat til den bakenforliggende veggkonstruksjonen.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Laminat: Vaskes ved behov med husvask, hageslange og evt kost.

Stedstilpasset treverk: behandling i henhold til valgt utførelse.

Fukt: Isolasjonen er silikonimpregnert, men skal ikke utsettes for fukt under oppbevaring eller montering. Plastkomponenter og laminat tåler fukt godt.

Holdbarhet: Glassull, plastkomponenter og laminat endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og internkontrollforskriften og er sertifisert iht. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Deklarert varmekonduktivitet: λD = 0,036 W/ mK.

Materiale: Glassull, stuket.

Brannklasse: Euroklasse A1 – i inntil 3 etasjer med innvendig utgang.

Miljøpåvirkning

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Plastkomponenter inneholder ikke radon; enhver risiko kan utelukkes.

Laminat inneholder ikke radon; enhver risiko kan utelukkes.

Brannegenskaper

Reform fasade kan anvendes på alle typer bygninger i brannklasse 1 og boligbygninger med inntil 3 etasjer hvor hver boenhet har utgang direkte til terreng, uten å måtte rømme via trapp eller trapperom til terreng. Systemet kan brukes både i nye bygninger og rehabiliteringsprosjekter.

Egenskaper ved brannpåvirkning

Hovedkomponentene har brannteknisk klassifisering iht. EN 13501-1.

HMS – referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull, plastkomponentene eller laminatet.

Vi har utarbeidet et generelt sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på Glavas nettsider.

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull, plastkomponenter og laminat i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

Teknisk service

Produsent/leverandør: Reform fasade AS
Organisasjonsnr: NO 994 584 634 MVA
Postadresse: Pb 6211, Etterstad, 0603 Oslo
Telefon: +47 91 89 09 00
E-post: post@glava.no
Web: www.glava.no

Last ned
Reform-Fasade-dokumentasjon